Ga naar hoofdonderdeel

Ready'60

Slider algemeen

Sportaanbod

logo Ready '60.

Ready'60

Jagerstraat 9
6042 KA Roermond

Ready ’60 is een korfbalvereniging waar de leden actief of passief genieten van de korfbalsport en de binding met elkaar. Ready ’60 wil daarom ieder lid zoveel mogelijk in staat stellen plezier te beleven aan de korfbalsport binnen wedstrijd- en breedtekorfbal. Maar ook de verenging als geheel, de nevenactiviteiten en de binding met elkaar zijn belangrijk. Ready ’60 wil een bruisende vereniging zijn waar elk lid betrokken is bij de club, waar leden activiteiten met elkaar organiseren en waar iedereen zich gewaardeerd voelt.

De kernwaarden van Ready '60

Beleving: Binnen Ready ’60 is ruimte voor ieders beleving van de korfbalsport (zowel het plezier als de sportieve prestatie), als ook voor de niet-actief korfballende leden. Gezamenlijk genieten van de korfbalsport en de club is wat voor verbinding zorgt.

Binding: De leden van de club voelen zich verbonden met elkaar. Binding betekent dat ze trots zijn op elkaar, op hun prestaties en op activiteiten die georganiseerd worden. Bij Ready ’60 geloven ze dat wanneer leden zich gezien en gewaardeerd voelen, zij in verbinding staan met elkaar en de bereidheid ontstaat om iets voor elkaar en de vereniging te betekenen.

Bereidheid: Bereidheid leidt tot participatie: de wil en de wens om samen de vereniging tot groei en bloei te brengen. Ready ’60 heeft voldoende actieve vrijwilligers en kader; leden komen zowel iets halen als brengen. Gezamenlijk wordt gebouwd aan een toekomstbestendige vereniging.

Meer informatie:
www.ready'60.nl