Ga naar hoofdonderdeel

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Slider algemeen 2

Nieuws

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Sportservice Roermond heeft intermediairs die jou graag helpen met vragen of aanvragen.

Kom er meteen achter of Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen. Klik hier voor meer informatie! 

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Intermediairs Jeugdfonds Sport & Cultuur

Een intermediair is een persoon die jou helpt met de inschrijving bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
In het overzicht kan je keuze maken welke intermediair jou kan helpen met de aanvraag.

HOE WERKT HET?

  1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam; zie een aantal intermediairs onderaan de pagina.

  2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;

  3. De intermediair hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat dit je dat weten;

  4.  Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;

  5. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

LET OP: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.

Neem ingevulde Ouderkaart mee naar de afspraak met de intermediair. Zo kan de aanvraag snel gedaan worden.

Download hier de ouderkaart

Stichting leergeld Roermond

Stichting leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. Deze kinderen zijn vaak niet in staat om mee te kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Vooral wanneer bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten (veel) geld kosten kunnen zij vaak niet meedoen.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen dan voor ondersteuning een beroep doen op hulp van een lokale ‘Stichting Leergeld’. Het inkomen van de ouders dient wel aantoonbaar beneden 120% van het bijstandsniveau te liggen.

Kijk voor meer informatie op de website van stichting leergeld Roermond.
Heb je vragen of kunnen wij jou helpen met een aanvraag mail dan naar iksportmee@roermon

Neem contact op met onze Intermediairs

Cas van Hintem - Buurtsportcoach

Cas van Hintem

Buurtsportcoach
Nadine Gruiters - Buurtsportcoach

Nadine Gruiters

Buurtsportcoach