Sporten met een beperking

Omdat niemand buitenspel mag staan

Sportservice Roermond vindt het belangrijk dat op het gebied van sport- en bewegen niemand buitenspel komt te staan. Dit geldt in het bijzonder voor mensen bij wie bewegen niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld als gevolg van een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Op deze pagina bespreken we de mogelijkheden voor sporten met een beperking in Roermond. Voor het regionaal sportaanbod kunt u een kijkje nemen op de website van onze partner IKS www.ikkansporten.nl.

Sport en bewegen draagt in grote mate bij aan het welzijn van mensen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te sporten, zeker ook kinderen in het speciaal onderwijs en mensen met een beperking. Net zoals anderen, sporten ook zij in de eerste plaats voor hun ontspanning en plezier. Daarnaast hebben zij er groot profijt van in het dagelijks leven. Door te sporten leert men nieuwe mensen kennen en worden zij actief betrokken bij hun sportomgeving. Sport draagt zo bij aan een grotere zelfstandigheid en zelfwaardering.

Sportservice Roermond zorgt daarom voor een structureel aanbod voor mensen met een beperking. Zo organiseren we jaarlijks een sport en speldag, bieden we iedere vakantie een gratis instuif aan en is er wekelijks “Club Special”. We werken hierbij samen met verschillende partners om zo een optimaal aanbod te creëren. Naast ons eigen aanbod kunnen wij ook helpen bij het zoeken van een sportvereniging met een passend aanbod.

Kunt u de juiste informatie niet vinden, of heeft u nog vragen? Neem dan gerust eens contact met ons op via iksportmee@roermond.nl

Sport en speldag

Maak tijdens deze dag kennis met sporten die geschikt zijn voor jou!

De sportdag staat in het teken van een kennismaking voor mensen met een beperking die willen participeren binnen een aanbod van structurele sport- en spelactiviteiten binnen de gemeente Roermond.

Ieder jaar organiseren we samen met een aantal andere partners een sport- en speldag. De sportdag (cq kennismakingsdag) biedt de mogelijkheid om deze vraag te inventariseren en de dag te laten vervolgen door structureel bewegingsaanbod. Samenwerking en uitwisseling van expertise tussen verenigingen met sport- en/of bewegingsaanbod is van groot belang om in juist aanbod te kunnen voorzien.

Doelstelling:

  • Kennismaking met bewegingsaanbod op maat voor mensen met een beperking;
  • Kick Off voor structureel sportaanbod voor mensen met een beperking die niet bij een vereniging aan kunnen sluiten;
  • Samenwerking met de Roermondse sportverenigingen met een aanbod voor mensen met een beperking;
  • Het betrekken van thuiswonenden om naar de sportdag te komen;
  • Een leuke, gezellige en sfeervolle dag.

Doelgroep

Iedereen met een beperking. (+ kinderen uit het speciaal onderwijs)

(eventueel ouders, broertjes/zusjes en/of andere familie is welkom om mee te komen)

 


Sport en speldag 3 oktober 2020 gaat helaas niet door

Gezien de onzekerheid en de risico’s rondom het corona virus hebben wij besloten om de dag niet door te laten gaan. Houd de website in de gaten om op de hoogte te blijven van de datum in 2021.

Club Special

Wekelijks sportuurtje voor kinderen die extra begeleiding behoeven

In samenwerking met Choice4sport en Iedereen Kan Sport Midden-Limburg is Clubspecial ontstaan.

Club Special is een wekelijks sportuurtje voor kinderen en jongeren met een beperking en/of geen aansluiting vinden bij het regulieren sport aanbod. Er wordt gesport in een klein groepje van maximaal 10 kinderen onder leiding van  2  ervaren lesgevers. Samen met de lesgevers wordt gewerkt/geoefend aan de motorische ontwikkeling, sociale ontwikkeling en het zelfvertrouwen. Het streven is om uiteindelijk doorgang te vinden naar een vereniging.

Vooraf aanmelden is verplicht. De eerste drie proeflessen zijn gratis. Vervolgens wordt er een bijdrage gevraagd van €25 per maand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met iksportmee@roermond.nl o.v.v. Club Special.

Vakantie instuiven

Sport en spel activiteiten voor iedereen met een beperking

Sporten tijdens de vakantie

Iedere (school)vakantie organiseert Sportservice Roermond een sport- en spelinstuif. Deze instuif is voor iedereen met een beperking en/of uit het speciaal onderwijs. Zij kunnen op deze dag onder deskundige begeleiding, sportief uit hun dak gaan. Het samen actief bezig zijn is tijdens de Sport-en Spelinstuif het belangrijkste.

De instuif is geheel gratis en vindt plaats in de Jo Gerris Hal te Roermond.

Herfstvakantie: Donderdag 22 oktober 2020

Kerstvakantie: Datum nader te bepalen

Krokusvakantie: Donderdag 18 februari 2021

Meivakantie: Donderdag 6 mei 2021

Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg (IKS)

Structureel sportaanbod voor mensen met een beperking

Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg (IKS) is een project op het gebied van sporten met een beperking.

Het project Iedereen Kan Sporten is in 2008 ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeenten Echt- Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Deze gemeenten zetten samen hun schouders onder deze samenwerking, met als doel sport voor kinderen in het speciaal onderwijs en mensen met een beperking een prominente plaats te geven in de regio Midden-Limburg.

Iedereen Kan Sporten organiseert en ondersteunt structureel sportaanbod, organiseert evenementen en ondersteunt bij alle randvoorwaarden zoals vervoer, toegankelijkheid van sportaccommodaties of het vinden van het juiste aanbod. Pauline Schrooten is de regioconsulent voor Midden-Limburg. Zij is het aanspreekpunt voor verenigingen, onderwijsinstellingen, organisaties alsook voor individuele vragen met betrekking tot sportactiviteiten voor mensen met een beperking.