SV De Leuker

SVDL staat voor Schietvereniging De Leuker. Dan weet U precies waar SV De Leuker zich mee bezig houdt. Namelijk met schieten!

De vereniging is in 1964 opgericht en bestaat dus ruim 50 jaar. De oprichting vond plaats in een café, gelegen in ‘t gebied “de Leucker”. In Swalmen alom bekend. Vandaar de naam.
SVDL streeft ernaar de schietsport in de volle breedte te promoten, zodat de (aspirant) leden kennis kunnen maken met en zich kunnen bekwamen in de schietsport in zijn algemeenheid. Om dit te verwezenlijken is de vereniging aangesloten bij de K.N.S.A. (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie), een overkoepelend orgaan voor de schietsport in Nederland. SVDL is door de KNSA gecertificeerd en voldoet daarmee aan alle gestelde eisen, die de KNSA en de Minister van Veiligheid en Justitie aan schietverenigingen met ingang van 2014 stelt.

Van oudsher wordt bij SVDL hoofdzakelijk met luchtgeweren en/of luchtpistolen geschoten op een internationale vastgestelde afstand van 10 meter. In de loop van de jaren zijn de activiteiten uitgebreid met “scherp” schieten d.w.z. met vuurwapens, zoals klein kaliber pistool (kkp), klein kaliber geweer (kkg) en groot kaliber pistool (gkp). Kortom bij SVDL wordt de schietsport zodanig beoefend dat iedereen zich hierin kan thuis voelen en een keuze kan maken uit de vele mogelijkheden.

MEER INFORMATIE:
www.svdeleuker.nl