Promotie magazine Swalmen/Boukoul

Als stichting Sport en Bewegen hebben wij subsidie mogen ontvangen vanuit het Sportakkoord, onder meer om een magazine uit te kunnen brengen. Het vitaliteit en welzijn magazine is breed gedragen binnen de dorpen Swalmen en Boukoul. Met uitzondering van 2 verenigingen hebben alle verenigingen deelgenomen aan dit magazine. Naast de verenigingen is er ook ruimte en aandacht voor maatschappelijke zaken, zoals Jeugdfondssport en het Athletic Sports Model (ASM). Voor de uitvoer is gewerkt met een professioneel tekstschrijfster én een marketingbureau. Dit heeft geleid tot een kwalitatief hoogstaand magazine van ruim 60 pagina’s. Ook door de lezers werd dit positief ervaren. Het magazine is huis aan huis verspreid in Swalmen, Boukoul en Asselt door de vrijwilligers van de Dorpsraad. Naast de huis aan huis verspreiding is het magazine verspreid bij publieke punten/wachtruimtes zoals de Laeskamer, huisartsen, tandartsen, verenigingen en scholen.

Magazine Swalmen/Boukoul