5 maart 2021

Sportaanbieders in beeld: DES Swalmen

Tijdens deze coronaperiode willen we een aantal sportaanbieders in beeld brengen. Wij zijn erg benieuwd hoe het met hun gaat in deze moeilijke tijden. Een aantal weken lang komt er iedere zondag een nieuwe vereniging in beeld in de rubriek “sportaanbieders in beeld”.

DEZE WEEK VOETBALCLUB DES SWALMEN, HET BESTUUR VERTELT:

“De start van het nieuwe seizoen begon voor DES Swalmen met een openingsweekend in augustus waarbij op vrijdagavond, zaterdag en zondag alle teams aan bod kwamen om met elkaar te voetballen op de Bosberg. Jong en oud maakte van de gelegenheid gebruik om samen te voetballen en de derde helft te gebruiken voor weer eens gezellig bij elkaar te komen, alles natuurlijk op de voorgeschreven afstand. De weergoden waren ons goedgezind. Na een paar weken was het gedaan met de pret en gingen de wedstrijden niet door. De maatregelen maakte ook het gebruik van kantine, kleedkamers en douches niet meer mogelijk. De jeugd kon nog wel verder trainen en daar heeft DES Swalmen goed gebruik van gemaakt.

Op initiatief van enkele mensen uit onze jeugdafdeling werden plannen gemaakt om op zaterdag of zondag onderling wedstrijden te spelen. Na het maken van een speelschema werd in oktober gestart en zie daar het clubkampioenschap werd geboren. Op 6 zaterdagen waren enkele velden de Bosberg van 09.00 tot 14.00 uur bezet met jeugdspelers die vol inzet en enthousiasme voetbalden om het clubkampioenschap. Alles zonder publiek, al zagen we hier en daar achter de afrastering vader/moeder toch kijken naar hun kroost.

Sinterklaas had zelfs gezorgd voor een kofferbak vol met snoepzakken voor onze jongste teams. Met dank aan het Sinterklaascomité die dit alles mogelijk heeft gemaakt. Speciaal dank aan Jan van den Groenendal die 2 dagen bezig is geweest om de snoepzakken te maken.

In het algemeen kunnen we stellen dat spelers, ouders en vrijwilligers zeer positief waren over deze gehouden clubkampioenschappen.

Helaas is het zo dat onze seniorenteams de maatregelen het zeer beperkt maken om te trainen en over spelen maar niet te praten. Maar wellicht dat we in de loop van het voorjaar nog mogelijkheden krijgen om te voetballen. De KNVB heeft enkele scenario’s gereed liggen. We hopen maar dat het nog mogelijk wordt. (op het moment van aanleveren was nog niet duidelijk dat de competitie niet wordt uitgespeeld).

In het kader van het Sportakkoord heeft DES Swalmen de volleybalclub S’62 in december de mogelijkheid gegeven om hun clubkampioenschappen voor de jeugdteams op de Bosberg te laten plaatsvinden. Het was door de maatregelen niet mogelijk omdat in de zaal te doen. Ondanks het weer was het een succes en zijn plannen om dit een jaarlijks terugkerend event te laten worden. Dus hier is het Sportakkoord daadwerkelijk van start gegaan. Indien er in Swalmen verenigingen, organisaties zijn die op tijden dat DES Swalmen geen gebruik maakt van de Bosberg een activiteit willen organiseren kunnen deze zich altijd melden bij DES.

Met ondersteuning door het Huis van de Sport Limburg heeft er een energiescan plaatsgevonden. De rapportage hiervan zal gaan bijdragen aan een duurzaam sportpark in Swalmen. Hiervoor wil het bestuur zich gaan inzetten door enerzijds bij te dragen aan de gestelde klimaatdoelen anderzijds door investeringen te doen die uiteindelijk leiden tot besparingen op de energiekosten. Het bestuur maakt hiervoor een plan van aanpak dat wordt gerelateerd aan het wel of niet beschikbaar zijn van financiële middelen.”