15 mei 2020

Zwembad de Roerdomp is weer geopend

Protocol zwembad De Roerdomp

Bijgaand het zwemprotocol  van zwembad De Roerdomp.

Download hier ons protocol verantwoord zwemmen in Zwembad De Roerdomp

Het protocol voldoet aan de normen die door de samenwerkende partijen in de zwembranche zijn opgesteld. In dit protocol staat omschreven op welke wijze de risico’s van zwemmen in Corona tijd beheersbaar zijn.

Aan iedereen het dringende verzoek om de regels uit het protocol na te leven. Alleen op deze wijze is het risico beheersbaar.  Indien er aangepaste of nieuwe maatregelen worden getroffen zal dit protocol, indien van toepassing op onze situatie, aangepast worden.

 

We willen eenieder zo spoedig mogelijk de gelegenheid bieden om op een verantwoorde en veilige manier weer te komen zwemmen, in welke vorm dan ook. Dat betekent dat wij in het belang van iedereen, zowel gasten als onze werknemers, op een gefaseerde manier open zullen gaan.

 

Tevens is Zwembad De Roerdomp in het bezit van de richtlijn “veilig zwemmen in coronatijd – Hygiëne en desinfectie in badinrichtingen” welke wetenschappelijk is onderbouwd door de TU Delft en de zwembadpoli van het AMC.  Hieraan conformeren wij ons. Hierbij wordt o.a. geadviseerd over de aanpassingen in luchtbehandeling en waterkwaliteit.

 

Veiligheid van gasten en werknemers is van groot belang bij Zwembad De Roerdomp. Het afwegen van bepaalde beslissingen, zowel vanuit de overheid als overige instanties, zal altijd vanuit dat oogpunt genomen worden.

Met dank aan eenieder die heeft meegeholpen aan de totstandkoming van dit protocol.