QR-4 Cuypers speurtocht

Je staat nu bij de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk, één van de mooiste overblijfselen van de Romaanse bouwkunst in Nederland. De kerk is omstreeks 1220 gebouwd. Oorspronkelijk was de kerk onderdeel van een klooster van Cisterciënzerinnen. In de kerk bevindt zich een 13de eeuws praalgraf van de stichters van de kerk: Graaf Gerard IV van Gelre en zijn gemalin Margaretha van Brabant.

Tot 1795 hebben de Cisterciënzerinnen onafgebroken het klooster bewoond. Rond 1840 werd de situatie rondom de verlaten en verwaarloosde abdijkerk kritiek. Met het herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1853 en de opkomst van het katholiek Reveil onder leiding van Joseph Alberdingk Thijm en Pierre Cuypers kwam de restauratie van deze kloosterkerk tot stand. Dat was in de periode 1870-1884. Interessant zijn zeker de gietijzeren trappen in de door Cuypers toegevoegde westtorens van de Munsterkerk. Ook hier past Cuypers nieuwe materialen toe in een zeer oud gebouw.

Noteer het volgende getal: In welk jaar was de restauratie van de kerk klaar?

Opdracht: Loop naar het Cuypershuis