Wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen. Hiervoor zijn dan ook verschillende mogelijkheden tot financiële ondersteuning op het gebied van sport & cultuur voor leeftijd t/m 21 jaar.

 


Het Jeugdfonds Sport & Cultuur:

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Kijk voor meer informatie op de website van het jeugdfonds.
Sportservice Roermond heeft intermediairs die jou graag helpen met vragen of aanvragen. Klik hier voor in contact te komen met een van onze intermediairs.

routekaart Meedoen aan Cultuurroutekaart Meedoen aan Sport_02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Leergeld

Stichting leergeld Roermond:

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. Deze kinderen zijn vaak niet in staat om mee te kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Vooral wanneer bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten (veel) geld kosten kunnen zij vaak niet meedoen.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen dan voor ondersteuning een beroep doen op hulp van een lokale ‘Stichting Leergeld’. Het inkomen van de ouders dient wel aantoonbaar beneden 120% van het bijstandsniveau te liggen.

Kijk voor meer informatie op de website van stichting leergeld Roermond.
Heb je vragen of kunnen wij jou helpen met een aanvraag mail dan naar iksportmee@roermond.nl