Iedereen Kan Sporten

Sport en bewegen is goed voor iedereen. Het is leuk om te doen en het heeft een positieve invloed op de gezondheid, zelfvertrouwen en sociale contacten. Echter is Sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend als je een beperking hebt of speciaal onderwijs volgt. Vaak is er geen passend sportaanbod, (sport)hulpmiddelen of er is geen deskundige begeleiding. Ook kan het vervoer een probleem zijn. Hierdoor is het voor mensen met een beperking soms lastig om aan sport of bewegen mee te doen.

Om deze drempels weg te nemen, is er “Iedereen Kan Sporten” (IKS). Dit is een samenwerking van de zeven gemeenten in Midden-Limburg. Pauline Schrooten is de consulent voor onze regio. Zij is het aanspreekpunt voor bijvoorbeeld verenigingen, onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Maar ook als inwoner kun je met vragen bij haar terecht. Onlangs heeft IKS twee nieuwe initiatieven gestart: het sportloket en de uitleen van sporthulpmiddelen.

Sportloket
Heb je een beperking en kun je hulp gebruiken bij het vinden van een leuke sport? Maak gebruik van het Sportloket! Dan kijken we samen met jou welke sportactiviteit en aanbieder het best bij je past. Als het nodig is, ondersteunen en begeleiden wij zelfs op locatie. Onze hulp is gratis, er zijn geen kosten aan verbonden.

Uitleenservice Sporthulpmiddel
Heb je een sporthulpmiddel nodig, maar wil je het eerst uitproberen voordat je er zelf een aanschaft? Dat kan! Via onze uitleenservice kunnen volwassenen met een fysieke beperking een sporthulpmiddel uitproberen. We hebben veel verschillende soorten hulpmiddelen tot onze beschikking.

Wil je meer weten?
Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op onze website: www.iedereenkansporten.nl/middenlimburg of neem contact op met Pauline Schrooten via telefoonnummer 06 – 30 20 25 82.