Informatie over sporten in Roermond in tijden van corona

Voor sporters, sportverenigingen en sportaanbieders

De uitbraak van het coronavirus heeft veel gevolgen in Nederland en wereldwijd. Het virus is zeer besmettelijk en kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en (ernstige) luchtwegklachten. Sinds donderdag 12 maart 2020 wordt door de Nederlandse Rijksoverheid in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een pakket aan maatregelen gehanteerd, dat op regelmatige basis wordt geëvalueerd en aangepast naar gelang de situatie daar om vraagt. De maatregelen hebben ook gevolgen voor de sportmogelijkheden in Roermond. Op deze pagina informeren wij u steeds over de actuele situatie rondom de corona-maatregelen en de gevolgen, regels, richtlijnen en afspraken die dit met zich meebrengt voor sportaanbieders en sportverenigingen in Roermond.

» Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op maandag 1 juli om 17.15 uur.

Richtlijnen sporten in Roermond

Richtlijnen sporten in Roermond

Iedereen mag vanaf 1 juli weer sporten (binnen en buiten). In het kort de spelregels voor het sporten:

  • Alle binnensporten en buitensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden.
  • Sportscholen mogen weer open met inachtneming van afstandsregels en hygiëne maatregelen.
  • Sportkantines met bijbehorende terrassen mogen weer open, onder dezelfde voorwaarden als de horeca.
  • De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.

Iedereen moet zich tijdens de trainingen houden aan de hygiënemaatregelen van het RIVM:

  • Voor en na het trainen handen wassen.
  • In de binnenkant van de elleboog niezen en hoesten.
  • Geen handen schudden.

Uitgebreide regels die gelden staan in het protocol van NOC*NSF. Lees die goed door.
Klik hier om naar de geldende noodverordening te gaan>>.