maandag 11 november t/m maandag 23 december

MQ Scan 2019-2020

Belangrijke info

Locatie: 15 Scholen in Roermond

Vanaf maandag 11 november zal het startschot weer klinken voor het afnemen van de MQ-scan. Vijftien scholen van de Stichting Swalm en Roer binnen de Gemeente Roermond zullen hieraan deelnemen. Dit betreft de groepen 3 t/m 6.

De MQ-scan is een onderdeel van de gymles in de vorm van een bewegingsbaan met 5 tot 7 vaardigheden, zoals lopen, springen, balanceren, klimmen, enzovoort. De tijd die een kind over de bewegingsbaan doet, samen met de leeftijd en geslacht, bepaalt de uiteindelijke MQ-score. Sportservice Roermond meet hiermee structureel het bewegingsniveau van de leerlingen.

Sportservice Roermond vindt het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan bewegen en/of sporten. Als een kind op jonge leeftijd ervaart dat bewegen en/of sporten leuk is, is de kans groter dat het dat ook op latere leeftijd blijft doen.  Bewegen is ook essentieel voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Het stimuleert zowel fysieke, als ook mentale gezondheid. Dit alles past ook in de ambitie Roermond als JOGG-gemeente.

Bekijk de MQ-scan instructievideo:

Meer informatie:

www.mqscan.nl