maandag 25 september

Doe Mee Weken 2023 – Introductie Mindfulness

Belangrijke info

Aanvang: vanaf 14:00
Eindigt om: maandag 25 september 15:30
Locatie: Wijkgebouw de Donderie

Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van mensen. Hierdoor komen stress, burn-out, angstklachten en chronische pijnklachten steeds vaker voor.
Mindfulness leert je anders om te gaan met je lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens, gedachten en zaken die van buiten op ons afkomen.
Het schept overzicht en rust in je hoofd. Bewust aanwezig zijn geeft het gevoel dat je leeft en niet langer wórdt geleefd.

Het doel van deze introductie is een kennismaking met mindfulness, enerzijds door middel van enkele oefeningen als ervaring, anderzijds met enige theoretische achtergronden.

Mindfulness bestaat uit vaardigheden en houdingskwaliteiten die je kunt trainen.
Dat kan op allerlei manieren. Eén van de beste manieren is een ervaringsgerichte training die 8 weken duurt, ook wel genoemd Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

Een dergelijke training wordt georganiseerd op 8 maandag middagen vanaf 16 oktober tot 11 december in de Donderie. Tijdens de introductie zal hierover nadere uitleg worden gegeven.

De introductie en deze training wordt verzorgd door Aad van den Berg, psychiater en gekwalificeerd mindfulness trainer (VMBN cat I), samen met Lei Janssens, vrijwilligerscoach en – trainer.

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 20 euro voor deze 8 bijeenkomsten.
Aanmelden kan na de introductie bijeenkomst.

Inschrijven