SuperFIT

Een goed begin

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor kinderen. De basis voor een gezonde leefstijl wordt al op jonge leeftijd gelegd. Gewoontes worden namelijk al heel jong aangeleerd en blijven vaak het hele leven bestaan. Door zo vroeg mogelijk te beginnen met het aanleren van een gezonde leefstijl wordt de kans op welvaartsziekten zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten op latere leeftijd verkleind. Maar ook op korte termijn heeft een gezonde leefstijl voordelen voor kinderen: ze zitten lekkerder in hun vel zit, kunnen zich goed ontwikkelen, hebben meer zelfvertrouwen heeft en concentreren zich beter.

Beweeg- en speelkaart

Op deze BEWEEG- EN SPEELKAART is zien te waar kinderen van 0 tot 4 jaar in Roermond kunnen bewegen en spelen. Op deze kaart staan alle beweegaanbieders aangegeven, maar ook buurtspeeltuintjes, betaalde speeltuinen en watertappunten.

Over de aanpak

SuperFIT is een brede aanpak gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen van 2 tot 4 jaar. Dat betekent meer bewegen, minder zitten, meer en verschillende groenten en fruitsoorten eten én water drinken. SuperFIT richt zich op drie locaties waar peuters zijn: kinderopvang, thuis en de wijk.
Daarnaast besteedt SuperFIT aandacht aan drie omgevingen: de fysieke, de sociale en politieke omgeving.
De fysieke omgeving zijn de tastbare dingen, zoals bijvoorbeeld beschikbare speelmaterialen, voedselproducten, maar ook hoe een ruimte is ingedeeld. Bij de sociale omgeving kan gedacht worden aan de voorbeeldfunctie van pedagogisch medewerkers en opvoeders en aan de visie ten aanzien van voeding en beweging. De politieke omgeving betreft onder anderen het voedings- en beweegbeleid binnen een organisatie.

SuperFIT is daarom geen kant en klare interventie, maar een op maat gemaakte aanpak toegespitst op de verschillende situaties in de locaties en omgevingen van het kind.

De drie pijlers van SuperFIT:

piegrafiek superfit
piegrafiek superfit