Sporten met een beperking

Omdat niemand buitenspel mag staan

Sportservice Roermond vindt het belangrijk dat op het gebied van sport- en bewegen niemand buitenspel komt te staan. Dit geldt in het bijzonder voor mensen bij wie bewegen niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld als gevolg van een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Op deze pagina bespreken we de mogelijkheden voor sporten met een beperking in Roermond. Voor het regionaal sportaanbod kunt u een kijkje nemen op de website van onze partner IKS www.ikkansporten.nl.

Sport en bewegen draagt in grote mate bij aan het welzijn van mensen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te sporten, zeker ook kinderen in het speciaal onderwijs en mensen met een beperking. Net zoals anderen, sporten ook zij in de eerste plaats voor hun ontspanning en plezier. Daarnaast hebben zij er groot profijt van in het dagelijks leven. Door te sporten leert men nieuwe mensen kennen en worden zij actief betrokken bij hun sportomgeving. Sport draagt zo bij aan een grotere zelfstandigheid en zelfwaardering.

Sportservice Roermond zorgt daarom voor een structureel aanbod voor mensen met een beperking. Zo organiseren we jaarlijks een sport en speldag, bieden we iedere vakantie een gratis instuif aan en is er wekelijks “Club Special”. We werken hierbij samen met verschillende partners om zo een optimaal aanbod te creëren. Naast ons eigen aanbod kunnen wij ook helpen bij het zoeken van een sportvereniging met een passend aanbod.

Kunt u de juiste informatie niet vinden, of heeft u nog vragen? Neem dan gerust eens contact met ons op via iksportmee@roermond.nl

Sport en speldag 2023!

Maak gratis kennis met verschillende sport- en spelactiviteiten

Op zaterdag 7 oktober van 13.00 tot 16.30 uur wordt de sport- en speldag georganiseerd voor mensen met een beperking en kinderen uit het speciaal onderwijs. Tijdens deze gezellige dag zijn er verschillende sportaanbieders en kun je verschillende sport en spelactiviteiten proberen!
Zet de datum alvast in je agenda en houd onze website in de gaten voor meer informatie!

Club Special

Wekelijks sportuurtje voor kinderen die extra begeleiding behoeven

In samenwerking met Choice4sport en Iedereen Kan Sport Midden-Limburg is Clubspecial ontstaan.

Club Special is een wekelijks sportuurtje voor kinderen en jongeren met een beperking en/of geen aansluiting vinden bij het reguliere sport aanbod. Er wordt gesport in een klein groepje van maximaal 10 kinderen onder leiding van  2 ervaren lesgevers. Samen met de lesgevers wordt gewerkt/geoefend aan de motorische ontwikkeling, sociale ontwikkeling en het zelfvertrouwen. Het streven is om uiteindelijk doorgang te vinden naar een vereniging.

Vooraf aanmelden is verplicht. De eerste drie proeflessen zijn gratis. Vervolgens wordt er een bijdrage gevraagd van €25,00 voor een 10-rittenkaart. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met iksportmee@roermond.nl o.v.v. Club Special.

 

Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg (IKS)

Structureel sportaanbod voor mensen met een beperking

Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg (IKS) is een project op het gebied van sporten met een beperking.

Het samenwerkingsverband: Iedereen Kan Sporten is in 2008 ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeenten Echt- Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Deze gemeenten zetten samen hun schouders onder deze samenwerking, met als doel sport voor mensen met een beperking een prominente plaats te geven in de regio Midden-Limburg.

Iedereen Kan Sporten ondersteunt en denkt mee bij: sportaanbod, evenementen én bij alle randvoorwaarden zoals vervoer, toegankelijkheid van sportaccommodaties of het vinden van het juiste aanbod. Pauline Schrooten is de regioconsulent voor Midden-Limburg. Zij is het aanspreekpunt voor verenigingen, onderwijsinstellingen, organisaties alsook voor individuele vragen met betrekking tot sportactiviteiten voor mensen met een beperking.