MQ scan

Wat is de MQ scan?

De MQ-scan is een onderdeel van de gymles in de vorm van een bewegingsbaan met 5 tot 7 vaardigheden, zoals lopen, springen, balanceren en klimmen. De tijd die een kind over de bewegingsbaan doet, samen met leeftijd en geslacht, bepaalt de MQ-score. De MQ Scan is een geheel gedigitaliseerde tool die bestaat uit een digitale omgeving en een app. De wetenschappelijk onderbouwde MQ tracks worden met standaard gym materiaal uitgezet. Met de slimme app neem je de MQ Scan af.


Waarom de MQ-scan?

Als Sportservice Roermond hechten wij veel waarde aan de motorische vaardigheden, ontwikkeling en gezonde leefstijl van de kinderen in Roermond. Wat nog belangrijker is dat kinderen plezier bleven in sport en bewegen en op hun eigen manier en niveau hiermee aan de slag kunnen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die plezier ervaren in sport en bewegen er motorisch sneller op vooruit gaan en ook beter scoren op andere schoolvakken. Wij kunnen aan de hand van de testresultaten de motorische ontwikkeling van uw kind volgen en vroegtijdig signaleren of uw kind extra aandacht kan gebruiken op het gebied van motoriek, bewegen en leefstijl. Anderzijds kunnen we op basis van de resultaten het lokaal beleid of programma’s op het gebied van sport, bewegen en gezondheid verder optimaliseren.

Hulp voor kinderen en ouders?

De resultaten die uit de MQ scan komen, worden teruggekoppeld aan de ouders van het kind. Hierin worden zij geadviseerd door de professionals van Sportservice en verschillende professionele wijkpartners. Ouders kunnen vooraf aangeven of ze benaderd willen worden overĀ  het resultaat. Ze kunnen altijd ook zelf contact opnemen. Wij zullen in overleg kijken wat het beste bij het kind past. Ons doel is het kind en de ouders zo goed mogelijk op weg te helpen en ze te stimuleren op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl.

Opslag gegevens?

De testresultaten worden ingevoerd in het digitaal leerlingvolgsysteem van de MQ scan. Alle gegevens van de kinderen met toestemming worden online in een veilige omgeving opgeslagen. De MQ scan conformeert zich aan de normen die gelden voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ISO 27001 beveiligingsstandaard. Gegevens van deelnemende leerlingen worden bewaard tot het bereiken van de 14 jarige leeftijd. Ouders kunnen aangeven de gegevens eerder te laten verwijderen.

Bewegingsonderwijs

De MQ-scan maakt deel uit van de lessen bewegingsonderwijs op school. Op onze pagina over het Bewegingsonderwijs leest u daar meer over.

Meer info: Wilt u meer informatie over hoe de test eruit ziet kijk dan op de site van de MQ-scan. Wilt u persoonlijk advies. neem dan even contact op met bewegingsonderwijs@roermond.nl